Bli Sprekere

"Bli Sprekere" tilbyr enkel, effektiv, motiverende og sosial treningsaktivitet som passer for alle!

"Bli Sprekere" er  gruppetrening organisert med kvalifisert aktivitetsleder som gir god oppfølging. Hos oss står den enkelte deltaker i fokus. Motivasjon, mestring og moro er sentrale elementer. Gruppetreninger tilbys både ute og inne og det finnes også ulike kombinasjonstimer.

Vi benytter hele kroppen som arbeidsredskap, med fokus på kjernemuskulaturen slik at det blir givende og gøy å være i fysisk aktivitet. Vår visjon er å skape "Et Sprekere Norge".

Helsemyndighetene anbefaler voksne minimum 30 minutters moderat fysisk aktivitet daglig. Gjennom varierte aktivitetstilbud ønsker vi å legge til rette for at alle (over 15 år) får mulighet til dette. Mottoet vårt er at fysisk aktivitet er lystbetont, enkelt og motiverende!

Våre dyktige aktivitetsledere både ser og motiverer deg. Du deltar ut fra ditt nivå. Ved behov får du hjelp til å tilpasse øvelser og intensitet. Vi gjør det enkelt for deg å være i aktivitet, gi deg den gode følelsen og tilbyr deg et sosialt, inspirerende og trygt fellesskap!

Våre gruppetreninger er åpne. Du trenger ikke være tilknyttet en medlemsbedrift for å delta.